Hvad er processen med at få et solcelleanlæg til erhverv?

Den optimale proces følger nedenstående 5 faser.

1. Krav og Tilladelser

Det er vigtigt, at få afdækket krav fra offentlige eller halvoffentlige instanser såsom kommune og (el)netselskab, som kan have betydning for processen, dimensioneringen af anlægget og tidsplanen. Eventuelle krav, tilladelser og osv. tages med i briefen til solcellekonsulenten.  

2. Besøg af Solcellekonsulent & Dimensionering af anlæg

Få besøg af en kompetent solcellekonsulent dels for at besigtige ejendommen, hvor anlægget skal opføres og dels for at afklare virksomhedens behov for strøm i dag og i fremtiden. Samtidig kan I få svar på alle jeres spørgsmål, og der er god mulighed for at tale processen ordentligt igennem. 

3. Tilbud, aftale og projektplan

Efter besøget dimensioneres solcelleanlægget og der udarbejdes et endeligt tilbud med den forventede investeringscase med produktion, besparelser og tilbagebetalingstid. Efter accept af tilbud aftales en tidsplan for Montage & Installation og alle relevante myndigheder ansøges om tilladelser, herunder nettilslutning.

4. Montage & Installation

Vores dygtige montører og elinstallatører monterer og installerer solcelleanlægget efter gældende lovgivning og VE-certificering.

5. Overvågning & Rapportering

Solcelleanlægget overleveres, hvor vi sammen gennemgår anlægget og viser hvordan I kan følge med i produktionen af grøn strøm, CO2 reduktion og grad af egenudnyttelsen. Overvågning og/eller Live  rapportering for kunder og ansatte opsættes. Endelig overleveres en guide til Service og Vedligehold af jeres solcelleanlæg.

For at opnå en god proces og få dimensioneret det rigtige størrelse solcelleanlæg, er det fornuftigt at bruge lidt ekstra tid i fase 1 og særlig fase 2, så alle behov og/eller krav er fornuftigt afdækket. Et solcelleanlæg har en levetid på plus 25 år, så det er vigtigt at have tænkt sig godt om inden projektet igangsættes. 

Solcompagniet
Schimmelmannsvej 30
2920 Charlottenlund

CVR: 43240528