Skal virksomheden betale for at komme af med overskudsstrømmen fra solcelleanlægget?

Det korte svar er Ja – virksomheder såvel som private skal betale nogle meget lave tariffer for at komme af med deres overskudsproduktion. Men da virksomheden også får penge for den strøm den sender retur til nettet, så vil de fleste virksomheder opleve at få et overskud for salget af deres overskudsstrøm på i gennemsnit 0.5 kr. / kWh fratrukket tariffer. 

Overskuddet fra salget af overskudsstrømmen vil variere i sammenhæng med elprisen, så hvis elprisen stiger, så stiger indtægten fra salget også og omvendt hvis prisen falder. 

Tarifferne fastsættes for hvert år og der er i de fleste tilfælde tale om 3 tariffer: 

Alle priser er excl. moms: 

  • Indfødningstarif til Energinet på 0.3 eller 0.9 øre/kWh*
  • Balancetariff til Energinet på 0.24 øre/kWh 
  • Indfødningstariff til det lokale netselskab f.eks. Radius: 0.11 – 0.43 øre/kWh**

*Afhænger af om du bor i et produktionsoverskudsområde eller et forbrugsdominerede områder. Du kan se hvilket område din virksomhed er placeret i her 

** Afhænger af din kundekategori 

Find tariffer hos Energinet her

Indfødningstariffer til det lokale netselskab findes typisk på netselskabets hjemmeside f.eks Radius her, eller Cerius her.

Virksomhedens regnestykke for at komme af med deres overskudsstrøm vil derfor se ud som skitseret nedenfor: 

Pris for overskudsstrøm: 0.6 kr./kWh

  • Indfødningstarif til Energinet på 0.003 kr./kWh
  • Balancetariff til Energinet på 0.0024 kr./kWh 
  • Indfødningstariff til det lokale netselskab f.eks. Radius: 0.0043 kr/kWh

= 0.593 kr/kWh

Der betales ikke moms på salget af overskudsproduktionen, men der betales moms på tarifferne. 

Rent praktisk så foregår salget af overskudsstrømmen ved at virksomheden indgår en aftale med det som kaldes en “Elproduktionsleverandør” (en virksomhed, som køber og sælger strøm fra en masse forskellige solcelleanlæg). Find listen over elproduktionsleverandører her. 

Typisk betaler Elproduktionsleverandører spotpris for din overskudsstrøm dvs. markedsprisen på den strøm i den pågældende time, hvor den bliver sendt ud på elnettet.  

Virksomheden kan også vælge at samle både indkøb og salg af overskudsstrømmen hos elproduktionsleverandøren, men det er ikke et krav.

Solcompagniet anbefaler Jysk Energi baseret på vores kunders oplevelser.

Solcompagniet
Schimmelmannsvej 30
2920 Charlottenlund

CVR: 43240528