Hvordan kan jeg finansiere køb af solcelleanlæg til min virksomhed?

Solceller øger værdien af virksomhedens ejendom, og kan derfor finansieres med realkredit.  

Realkredit Danmark er begyndt at værdiansatte ejendomme med solceller på en ny måde, som tager højde for den merværdi, solcellerne giver. Det betyder, at solceller i højere grad kan finansieres via realkreditlån.

Konkret sker det ved at produktionen af el fra solcellerne indgår som en indtægt ved vurderingen af ejendommens værdi. Dermed stiger ejendommen i værdi og kan derfor belånes yderligere. 

Realkredit Danmark skriver selv: 

”Vi lader el produktionen fra solcellerne indgå som en indtægt, når vi vurderer ejendommens værdi. Så stiger ejendommens vurdering. Og når ejendommen stiger i vurdering, kan man også låne flere penge i den. Vi har bl.a. haft et eksempel på en større boligudlejningsejendom, som havde et årligt strømforbrug på ca. 120.000 kroner. Via det solcelleanlæg de fik indlagt i ejendommen, kunne de helt elimimere den udgift. Det gav en merværdi på ejendommen på ca. 2,5 millioner kroner,” fortæller Niels Bang-Hansen, erhvervskundedirektør i Danske Bank.  

Læs mere på Realkredit Danmarks hjemmeside her.

Ud over finansiering ved realkredit kan solceller naturligvis også finansieres over driften, hvor besparelsen i de månedlige udgifter til el dækker finansieringsomkostningerne. Investeringer i solcelleanlæg giver ofte et afkast på 20% eller en simpel tilbagebetalingstid på ca. 5 år.

Solcompagniet
Schimmelmannsvej 30
2920 Charlottenlund

CVR: 43240528