Hvor lang tid tager det at få et solcelleanlæg til erhverv?

Det behøver ikke at tage lang tid at få et solcelleanlæg til jeres virksomhed. Det kan ofte klares på 4-8 uger fra første møde til solcelleanlægget er monteret og klar til brug. 

Følgende 3 faktorer kan dog have en afgørende betydning ift. Tidshorisonten for et nyt anlæg: 

1. Kommunale krav til opførelse af solcelleanlæg

Kommunen kan stille forskellige krav ved opførelse af solcelleanlæg eller ved visse typer af solcelleanlæg, f.eks. Ansøgning om byggetilladelse. Derudover kan der være anden lovgivning, som man skal være opmærksom på f.eks. Byplanvedtægter, lokalplaner, deklarationer, beskyttelseslinjer osv. 

SolCompagniet anbefaler altid at virksomheden starter processen med kort at forhøre sig hos kommunen om eventuelle krav, der måtte stilles ved opførelse af solceller.   

2. Nettilslutning af solcelleanlægget

Alle solcelleanlæg skal tilsluttes det offentlige elnet, som er ejet og drevet af virksomhedens lokale (el)netselskab f.eks. Radius eller Cerius. Det betyder i praksis, at der skal ansøges om tilslutning hos det  lokale netselskab, og sagsbehandlingstiden svinger meget fra netselskab til netselskab fra 14 dage til 3 måneder. SolCompagniet hjælper selvfølgelig med ansøgningen. 

3. Kapaciteten af netforsyningen til og fra din virksomhed 

Ved store anlæg til erhverv er det også vigtigt at kontrollere størrelsen på forsyningen fra/til det offentlige net, og hvorvidt der er nogen begrænsninger på størrelsen på solcelleanlægget, eller der er nødt til at foretages en opgradering af forsyningen herunder prisen for dette arbejde. SolCompagniet er gerne behjælpelige med dette arbejde.   

Tidligere har leveringstider på en del af komponenterne også kunnet påvirke tidsplanen negativt. Fra 2. Kvartal i 2023 har vi dog ikke oplevet ventetider af nogen nævneværdig betydning.

Solcompagniet
Schimmelmannsvej 30
2920 Charlottenlund

CVR: 43240528