Kræver det tilladelse til at opføre et solcelleanlæg til erhverv?

Det er meget forskelligt fra kommune til kommune. 

Kommunen kan stille forskellige krav ved opførelse af solcelleanlæg eller ved visse typer af solcelleanlæg, f.eks. Ansøgning om byggetilladelse. Derudover kan der være anden lovgivning, som man skal være opmærksom på f.eks. Byplanvedtægter, lokalplaner, deklarationer, beskyttelseslinjer osv. 

SolCompagniet anbefaler altid at virksomheden starter processen med kort at forhøre sig hos kommunen om eventuelle krav, der må stilles ved opførelse af solceller.

Solcompagniet
Schimmelmannsvej 30
2920 Charlottenlund

CVR: 43240528