Hvor og hvordan kan et solcelleanlæg monteres?

Solcelleanlæg dvs. Solcellerne kan grundlæggende placeres 2 steder: 

  1. På Jorden
  2. På Bygninger / Tage

Hvis solcellerne placeres på jorden, kalder man det typisk for markanlæg, og ved bygninger for bygningsanlæg. Denne artikel omhandler udelukkende om placeringer af solceller på bygninger og tage.

Solceller kan monteres på de fleste typer af tage f.eks. Eternit, metal, trapez, tegl og tagpap. Valg af montageform og befæstningsløsning (hvordan solcellerne fastmonteres på taget) afhænger af tagtypen samt hældningen på taget. Der findes overordnet 3 montageformer: 

  1. Skruebefæstning
  2. Ballast
  3. Limbefæstning 

Skruebefæstning anvendes ofte på hældningstage med Eternit, metal, trapez, tegl og tagpap. Afhængig af tagtypen anvendes forskellige typer af beslag, som skrues fast i spær og lægter, derefter monteres der skinner på beslagene, og på skinnerne monteres solcellerne. 

Ballastløsningen anvendes på flade tage, og hvor der samtidig ikke kan skrues i tagkonstruktionen. Det kaldes ballast, fordi man bruger ballast til at fastgøre solcellerne på taget. På taget samles et metalstel, som enten vender panelerne mod syd eller vender panelerne mod øst og vest typisk med en hældning på 10-15 grader. Ovenpå stellet lægges ballast typisk i form af cement eller betonfliser. En simulering i software har beregnet hvor meget og hvordan ballasten skal placeres for at sikre solcellerne mod vejr og vind. Ved ballastløsninger foretages typisk en ingeniørberegning af tagets bæreevne for at sikre at denne holder. 

Limbefæstning kan anvendes på tage med tagpap og hældninger under 10 grader. Den store fordel ved limbefæstning er at taget ikke gennemtrænges og du dermed sikrer mod utætheder. Samtidig er det en mere enkel og hurtig montageform som heller ikke forøger vægten på taget væsentligt. Ulempen ved limbefæstning på meget flade tage kan være et øget behov for rengøring af solcellerne, da regnvejr qua. den lave hældning ikke skyller dem rene. Derudover vil produktionen fra solcelleanlægget i vinterperioden være noget mindre, da solen står meget lavt på himlen, og derfor har svært ved at ramme panelerne i en høj vinkel også. (jo tættere på 90 grader solen rammer solcellerne med, jo højere produktion af strøm.)

Uanset hvilken type af solcelle montage der vælges, så bør der altid beregnes den såkaldte “Anlægsfaktor”. Anlægsfaktoren udtrykker hvor optimalt solcellerne er placeret i forhold til at producere elektricitet. Anlægsfaktoren består af 3 komponenter: 

  • Antallet af årlige solskinstimer, hvor solcellerne opføres
  • Orienteringen og hældningen af taget
  • Skyggepåvirkning af paneler over dagen og året.  

For at estimere den årlige produktion fra solcelleanlægget ganges Anlægsfaktoren med de installerede kW fra solcellerne. Generelt kan man sige at en Anlægsfaktor lavere en 0.8 bør undgås.  

Skal du have en vurdering af dit tags egnethed, så står Solcompagniet altid klar til at hjælpe. Send os en mail eller book et uforpligtende møde her.

Solcompagniet
Schimmelmannsvej 30
2920 Charlottenlund

CVR: 43240528