Hvorfor er et solcelleanlæg til din virksomhed eller institution en god ide?

Virksomheder og institutioner har ofte et væsentlig højere forbrug af strøm end private, og samtidig er forbruget af strøm ofte størst i løbet af dagtimerne, hvor arbejdet pågår. Det giver i forhold til et solcelleanlæg to væsentlige fordele. 

For det første betyder det høje forbrug, at der er behov for et større anlæg, hvorved anlægsomkostningerne pr. Installeret kW falder væsentligt. Sagt på en anden måde, så er der masse installationsfordele ved at lave et større anlæg fremfor et mindre anlæg. 

For det andet, så opnås der en langt bedre balance mellem produktionen af strøm fra solcelleanlægget og forbruget af strøm i virksomheden. Dermed øges det såkaldte “egetforbrug” dvs. Den del af strømmen fra solcelleanlægget, som udnyttes med det samme i virksomheden, og dermed ikke skal købes fra nettet. På den måde bliver besparelsen pr. kWh væsentlig større, da virksomheden ikke skal betale afgifter og tariffer af den strøm fra solcelleanlægget, som den selv bruger med det samme. 

Den del af strømmen fra solcelleanlægget, som virksomheden ikke kan bruge med det samme kaldes overskudsproduktionen og sælges øjeblikkeligt på nettet. Læs mere om salg af overskudsproduktion her.  

Med et højt egetforbrug sænker virksomheden eller institutionen dermed sine omkostninger til elektricitet væsentligt, og opnår dermed en mærkbar besparelse de næste 25 til 30 år, som er den normale levetid for et solcelleanlæg. Læs mere om forventet tilbagebetalingstid for solcelleanlæg her.  

Et solcelleanlæg giver således ro i maven, da virksomheden kender størstedelen af sine udgifter til elektricitet mange år ud i fremtiden. 

Foruden de økonomiske fordele ved et solcelleanlæg, så er Co2 besparelsen også væsentlig, og et fornuftigt bidrag til ESG rapporteringen. Samtidig sender et solcelleanlæg en tydelig besked til både kunder og ansatte om at virksomheden tager klimaudfordringen alvorligt, og sætter handling bag sine ord.    

Solcompagniet
Schimmelmannsvej 30
2920 Charlottenlund

CVR: 43240528