Hvilken tilbagebetalingstid kan man forvente af et solcelleanlæg til erhverv

Tilbagebetalingstiden på et solcelleanlæg til erhverv kan variere meget fra helt ned til 2-3 år og op til 8-10 år. Ofte ser vi dog simple tilbagebetalingstider på omkring 5 år og derunder eller et afkast på investeringen på omkring 20%. 

Tilbagebetalingstiden på solcelleanlægget afhænger af de følgende faktorer:  

Forbrug af strøm. Jo højere forbrug, jo større besparelse kan der opnås og samtidig falder prisen pr. Installeret kW for solcelleanlægget pga. installationsfordele ved at lave større anlæg. 

Balancen mellem forbrug og produktion

Jo mere af virksomhedens forbrug af strøm, der ligger i dagtimerne, jo større besparelse kan der opnås, fordi virksomheden bruger en væsentlig større del af solcelleanlæggets produktion. Dermed øges besparelsen, da virksomheden ikke betaler tariffer eller afgifter af egetforbruget. Læs mere om forskellen på egetforbrug og overskudsproduktion her

Tariffer og afgifter

Vi har de seneste år set en voldsom stigning i tariffer og afgifter pålagt strømforbrug både hos private og virksomheder. Jo højere tariffer og afgifter på forbrug og køb af strøm, jo kortere tilbagebetalingstid vil virksomheden opnå på sit solcelleanlæg. Besparelsen bliver simpelthen større i takt med at tariffer og afgifter stiger, da virksomheden ikke skal betale tariffer og afgifter på den del af strømmen fra solcelleanlægget, som den selv bruger. 

Der er dog en enkelt undtagelse, og det er ved anlæg over 50 kW, hvor der betales en rådighedstarif på alt produceret strøm fra anlægget på mellem 40 – 3.83 øre/kWh afhængig af din kundekategori. Læs mere om tariffer og afgifter her.

Prisen på strøm

I 2022 steg elprisen voldsomt som følge af krigen i Ukraine, og siden da har vi set store udsving i strømlæprisen en tendens vi må forvente vil fortsætte i takt med at vi omstiller til mere vedvarende energikilder, elektrificeringen af samfundet med f.eks elbiler, klimaudfordringer med ekstremt vejr og generelle usikkerheder i verden vedr. Forsyning af olie og gas. SolCompagniet tror derfor fortsat på meget svingende elpriser med en svag stigning i den gennemsnitlige elpris frem mod 2030.

Et solcelleanlæg kan derfor skabe sikkerhed omkring en stor del af virksomhedens omkostninger til strøm de næste 25-30 år og samtidig levere en betydelig besparelse med kort tilbagebetalingstid.

Solcompagniet
Schimmelmannsvej 30
2920 Charlottenlund

CVR: 43240528