Hvor stort et solcelleanlæg har min virksomhed brug for?

For at opnå den rigtige dimensionering af virksomhedens solcelleanlæg skal man kigge nærmere på jeres elforbrug på timebasis over et helt kalenderår. Denne data er tilgængelig og kan trækkes ud på eloverblik.dk, som er et website udviklet af Energinet, og som samler data ind fra alle elmålere i Danmark. Send en mail til os her, hvis I ønsker en vejledning til udtræk af forbrugsdata fra eloverblik.dk

Derefter identificeres de anvendelige tagflader, hvorefter forbrugsdata og tagflader sættes ind i en solenergi simuleringssoftware, som finder den optimale størrelse på solcelleanlægget ud fra et ønske om højest muligt egetforbrug (strøm virksomheden bruger med det samme og dermed ikke betaler tariffer eller afgifter af), og dermed opnåelse af størst mulig besparelse. Læs mere om forskellen på egetforbrug og overskudsproduktion her

Til ovenstående dimensionering er det dog vigtigt også at få diskuteret og talt elforbrug i fremtiden igennem. Overvejer virksomheden en udvidelse af produktionen? Eller kontorlokalerne? Eller vil I etablere ladestandere til elbiler og levere grøn strøm til opladning af jeres bilflåde? Ja, så skal det forventede forbrug her tillægges til ovenstående dimensionering af anlægget, så anlægget også kan klare jeres behov i fremtiden. 

Der kan også være andre argumenter for at overdimensionere solcelleanlægget f.eks. for at sikre virksomheden mod store udsving i strømprisen. I dette tilfælde vil virksomheden få flere penge for sin overproduktion (den strøm virksomheden ikke selv kan bruge fra anlægget), som den så kan bruge når den skal købe dyr strøm tilbage fra nettet på et senere tidspunkt f.eks om natten, når solcelleanlægget ikke producerer strøm.  

Solcompagniet står altid klar til at hjælpe med at finde den rigtige størrelse på jeres solcelleanlæg.

Solcompagniet
Schimmelmannsvej 30
2920 Charlottenlund

CVR: 43240528